Amstel Gold Race 2019

Voor de Amstel Gold Race 2019 zal er gewerkt worden met een aangescherpt beleid omtrent accreditaties.

Welkom op de accreditatie website van de Amstel Gold Race.

Via uw contactpersoon bent u verwezen naar deze website voor het aanvragen/doorgeven van accreditaties, voor de 2019 edities hebben wij ons veiligheidsplan verder geoptimaliseerd.
Een van de veranderingen welke doorgevoerd zal worden is dat accreditatie concreter zijn afgestemd op de uit te voeren werkzaamheden.